Adviesdiensten

Teeuw & Vogel kunnen u voorzien van een op maat gesneden advies. De kennis en ervaring is zeer breed en wordt volledig voor u ingezet.

Adviesdiensten omvatten onder andere:

  • beoordeling, evaluatie en inventarisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
  • beoordeling en advies naar aanleiding van uitgevoerde inspecties
  • uitvoeren/advisering/rapporteren van aanvullend (riool)onderzoek
  • opstellen operationele uitvoeringsplannen
  • inventarisatie, opstellen en uitvoeren van afkoppelplannen
  • probleemoplossing van bijvoorbeeld wateroverlast
  • beoordeling en advies rioolrenovatie (relining)

Kortom advisering in de breedste zin van het woord, maar vooral praktisch toepasbaar en afgestemd op uw situatie.

Adviesdiensten