Over ons

Ontlasten is ons vak 

John Teeuw

John Teeuw

Gespecialiseerd in voor onder andere opzetten , begeleiden en implementeren van geautomatiseerde beheersystemen, opstellen diverse beleidsadviezen zoals GRP’s, BRP’s, meerjarenplannen, begrotingen, kostendekkingsplannen, afkoppelplannen en organisatieadviezen.

John vertegenwoordigd indien gewenst de opdrachtgever bij diverse overlegorganen zoals waterschappen en provincie, tevens is hij gespecialiseerd in het opstellen en implementeren van samenwerkingsverbanden tussen overheidsinstellingen.

Kees Vogel

Kees Vogel

Gespecialiseerd op het gebied van advisering en totaal rioolbeheer en rioolonderhoud.

Of het nu gaat voor het opstellen van een bestek c.q. programma van eisen, toezicht , directie of projectleiding, voor alle mogelijke rioleringswerkzaamheden vormt hij de belangrijkste schakel tussen de uitvoerende en opdrachtgever.

Naast een unieke kennis van reiniging en inspectie van alle mogelijke objecten tevens unieke kennis en ervaring met het begeleiden van rioolrenovatie en rioolreparatie projecten en de bijbehorende kwaliteitscontrole.