Interim management

Tijdelijke invulling, aansturing, ondersteuning van uw afdeling of het ontzorgen van (riolerings)taken. Invulling hiervan gebeurt in overleg waarbij de doelstellingen en taken worden geïnventariseerd om deze zo goed mogelijk in uw organisatie te implementeren.

Kortom Teeuw & Vogel voor:

  • Tijdelijke invulling van openstaande vacatures.
  • Invulling bij capaciteitsproblemen en/of speciale projecten.

Interim management